Tlws / Trophy - Côr Cymru 2013 - Corau Merched

Côr Cymru – Enillwyr Corau Merched 2013

 

 

Côr y Wiber oedd yn fuddugol ar gystadleuaeth y Corau Merched yng Nghystadleuaeth Côr Cymru 2013. Mi roedd hi’n bleser ac yn fraint cystadlu yn erbyn Cantata, Parti Llwchwr a Chôr Merched Cymry Llundain.

I weld ein perfformiad, cliciwch yma.

Côr y Wiber won the Female Voice choir category in Côr Cymru 2013. It was a pleasure and a privilege competing against Cantata, Parti Llwchwr and Côr Merched Cymry Llundain.

To see our performance, click here.

 


 

Comments are closed.