Archive for Côr y Wiber

Certificates

Voci dal Lido – Interkultur

 

 

 

Mae’r côr newydd ddychwelyd o Lido di Jesolo (Yr Eidal), ar ôl cystadlu mewn un o ŵyliau corawl rhyngwladol Interkultur, lle derbyniodd y côr ddau ddiploma aur, ac Angharad wobr yr arweinydd.

The choir has recently returned from Lido di Jesolo (Italy), having competed in an Interkultur international choral festival. The choir was awarded two gold diplomas and Angharad was the recipient of the festival’s conductor award.

Interkultur

Cwpan y Corau Merched

Eisteddfod Genedlaethol – National Eisteddfod – 2014

 

 

Côr y Wiber yn ennill cystadleuaeth y corau merched yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.

Gwefan y BBC

Côr y Wiber wins the female choir category at the Carmarthenshire National Eisteddfod 2014.

 

Sain CD

CD Côr y Wiber

 

 

 

CÔR Y WIBER’ ar gael yn eich siop Gymraeg leol ar y 4ydd o Awst, hefyd i’w archebu oddi ar wefan Sain: www.sainwales.com neu i’w brynu ar iTunes.

CÔR Y WIBER’ available at your local Welsh stockist from the 4th of August, also can be ordered from Sain: www.sainwales.com or can be downloaded from iTunes.

 

Cwpan y Cymru

Eisteddfod Genedlaethol – National Eisteddfod – 2013

 

 

Côr y Wiber yn ennill Côr hyd at 35 o leisiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013.

Gwefan y BBC

Côr y Wiber wins Choir up to 35 in number at the Denbighshire & District National Eisteddfod 2013.

 

Côr y Wiber

Côr Cymru 2013 – Enillwyr / Winners

 

 

Ar ei cynnig cyntaf ar gystadleuaeth Côr Cymru, Côr y Wiber oedd yn fuddugol ar gystadleuaeth Côr Cymru 2013.

I wylio rhan o’n perfformiad buddugol  cliciwch yma.

At their first attempt in the Côr Cymru competition, Côr y Wiber were the winning choir.

To see part of our winning performance, click here.

Tlws / Trophy - Côr Cymru 2013 - Corau Merched

Côr Cymru – Enillwyr Corau Merched 2013

 

 

Côr y Wiber oedd yn fuddugol ar gystadleuaeth y Corau Merched yng Nghystadleuaeth Côr Cymru 2013. Mi roedd hi’n bleser ac yn fraint cystadlu yn erbyn Cantata, Parti Llwchwr a Chôr Merched Cymry Llundain.

I weld ein perfformiad, cliciwch yma.

Côr y Wiber won the Female Voice choir category in Côr Cymru 2013. It was a pleasure and a privilege competing against Cantata, Parti Llwchwr and Côr Merched Cymry Llundain.

To see our performance, click here.