Archive for August 2013

Cwpan y Cymru

Eisteddfod Genedlaethol – National Eisteddfod – 2013

 

 

Côr y Wiber yn ennill Côr hyd at 35 o leisiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013.

Gwefan y BBC

Côr y Wiber wins Choir up to 35 in number at the Denbighshire & District National Eisteddfod 2013.