Archive for Côr Cymru 2013

Côr y Wiber

Côr Cymru 2013 – Enillwyr / Winners

 

 

Ar ei cynnig cyntaf ar gystadleuaeth Côr Cymru, Côr y Wiber oedd yn fuddugol ar gystadleuaeth Côr Cymru 2013.

I wylio rhan o’n perfformiad buddugol  cliciwch yma.

At their first attempt in the Côr Cymru competition, Côr y Wiber were the winning choir.

To see part of our winning performance, click here.

Tlws / Trophy - Côr Cymru 2013 - Corau Merched

Côr Cymru – Enillwyr Corau Merched 2013

 

 

Côr y Wiber oedd yn fuddugol ar gystadleuaeth y Corau Merched yng Nghystadleuaeth Côr Cymru 2013. Mi roedd hi’n bleser ac yn fraint cystadlu yn erbyn Cantata, Parti Llwchwr a Chôr Merched Cymry Llundain.

I weld ein perfformiad, cliciwch yma.

Côr y Wiber won the Female Voice choir category in Côr Cymru 2013. It was a pleasure and a privilege competing against Cantata, Parti Llwchwr and Côr Merched Cymry Llundain.

To see our performance, click here.